Bejelentkezés
Regisztráció
 
 
Nem tud belépni?
 
Kártya ellenőrzése
MAKASZ kártya ellenőrző
   Kedvezmények keresése
    

    

    

   Kedvezmény kategóriák
    

   Adatkezelési szabályzat

   I. Bevezetés

   Jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: a „Szabályzat”) célja, hogy teljes körűen szabályozza, a MAKASZ Kft. (székhelye: 1193 Budapest, Könyvkötő utca 37. szám, telephelye: 1195 Budapest, Üllői út 283. szám, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-697914, statisztikai számjele: 12674006-8299-113-01., adószáma: 12674006-2-43., továbbiakban: „Társaság”) által szervezett MAKASZ kártya és egyéb szolgáltatások használatához szükséges személyi adatok kezelésére és esetenkénti feldolgozására vonatkozó rendelkezéseket.
   A Társaság valamennyi adatkezelése során az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, és a magyar adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”) rendelkezései szerint járnak el.
    
   A Társaság írásbeli rögzítés útján kapott, megszerzett személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz.
    
   Adatvédelmi felelősünk: Házi Bernadett, aki a hazi@makasz.hu címen érhető el.
    
   A Szabályzat mindenkor hatályos változata a www.makasz.hu webcímen érhető el. A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására.
    
   A Társaság benyújtotta adatkezelési nyilvántartási szám iránti kérelmét a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz, amelynek kiadása 8 napon belül esedékes az Információs törvény 68.§ (1) bekezdése alapján. A megkapott NAIH engedélyezési számok:  NAIH-56001-2012; NAIH-56000-2012
    

   II. Értelmező rendelkezések

   1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül agy közvetve - azonosítható természetes személy;
   2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
   3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
   4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
   5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
   6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

   III. Az adatkezelés alapelvei

   Személyes adat törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. Ügyfeleink a regisztrációs űrlapok kitöltése során adják meg hozzájárulásukat.
    
   Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak. Társaságunk a rögzített személyes adatokat az alábbi célból kezeli: MAKASZ kártyához tartozó szolgáltatás igénybevétele, online adatbázis működtetése, az ügyfelekkel való kapcsolattartás.
    
   A reklám- és marketing célú adatkezeléseket külön jelezzük. Amennyiben ügyfelünk szándéka, hogy ne szerepeljen a reklám- és marketing célú adatbázisunkban, vagy le szeretne iratkozni, akkor kérjük jelezze ezt felénk a hazi@makasz.hu e-mail címen, vagy postai úton a Társaság székhelyére címzett levelében.
    
   Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok addig kerülnek tárolásra, amíg ügyfeleink nem kérik azok törlését. Az Információs törvény értelmében törlés esetén a korábban megadott adatokat felismerhetetlenné tesszük, oly módon, hogy helyre állításuk többé nem lehetséges.
    
   Különleges adatra vonatkozó adatkezelést a Társaság nem végez. Amennyiben ilyen adatot hoz az érintett tudomásunkra, az adat törlésre kerül.
    

   IV. A szabályzat hatálya

   A Szabályzat alkalmazása valamennyi, a Társaság által megregisztrált ügyfélre vonatkozik.
    

   V. Adatfeldolgozóink

   A szervereinket az alábbi vállalkozás biztosítja, amely az adatokkal önálló műveleteket nem végez:
   • Név: Virtualcom Számítíástechnikai és Informatikai Bt. 
   • Székhely: 1084 Budapest, József krt. 36. fsz. 5.
   • Kapcsolattartó: Madarász Endre 
   • Elérhetőség: telefon: 20-519-5633
   Az alábbi vállalkozás végzi az adatfeldolgozást:
   • Név: Bóra László
   • Székhely: 7633 Pécs, Stadion út 5/b
   • Kapcsolattartó: Bóra László
   • Elérhetőség: telefon:  +36 / 30 / 395 - 3017

   VI. Adattovábbítás

   A regisztrációs űrlapok útján kapott, illetve megszerzett személyes adatok továbbításra nem kerülnek.
    

   VII. Jogorvoslati jog

   Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
    
   Kérelmükre részletes tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
    
   Kifogás esetén jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal élhetnek az alábbi hatóságnál:
   • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. szám
   • Honlap: www.naih.hu

   VIII. Záró rendelkezések

   A Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.
    
   Budapest, 2013.
   MAKASZ Kft.

    

    

    
   Ez az oldal cookie-kat használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe. További információk Értem

   Süti („cookie”) Információ

   Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
   A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
   Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

   1. „Sütik” használatának szabályzata

   Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

   2. Mik azok a „sütik”?

   A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

   3. Mire használhatók a „sütik”?

   A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

   4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

   A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

   Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

   Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

   Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

   Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

   Funkcionális „sütik”:

   E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

   Célzott vagy reklám „sütik”:

   Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

   5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

   A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

   6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

   A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

   7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

   A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

   Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

   8. A „sütik” kezelése, törlése

   A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

   Cookie settings in Internet Explorer
   Cookie settings in Firefox
   Cookie settings in Chrome
   Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

   9. További hasznos linkek

   Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

   Microsoft Cookies guide
   All About Cookies
   Facebook cookies