Az adatkezelő és elérhetőségei

MAKASZ Kft.
1195 Budapest, Üllői út 283.
+36 20-669-8043 vagy +36 1 281 11 90

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Dimensa Kft. 1136 Budapest Radnóti Milós u. 2
tel: 0670 677-2119 mail:

A partnereink, felhasználóink adatai és személyes adatainak védelme kiemelten fontos a MAKASZ Kft. számára. A MAKASZ Kft. a jelenlegi technológiai elvárásoknak megfelelő informatikai rendszert üzemeltet, annak érdekében, hogy az adatok kezelésének tekintetében a tőle elvárható módon védje partnereinek adatokhoz fűződő jogait.

A MAKASZ Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot - a személyes adatok védelméről szóló – érvényes jogszabályok rendelkezései szerint kezel.

A bevezetett eljárásrendek garantálják a mindenkori rendelkezésre állását azon folyamatoknak, amelyek segítenek az adtvédelmi céljaink megvalósításában.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a MAKASZ Kft-hez, hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a MAKASZ Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A személyes adatok köre, kezelésének célja és a kezelés jogalapja

A honlapon lévő információk megtekintése részben személyes adatok megadásához kötött és egyes szolgáltatások igénybevételéhez is bizonyos személyes adatokra van szükség.

A MAKASZ Kft. a következő szolgáltatásokhoz kérhet adatokat:

 • álláshirdetésre jelentkezés
 • kártyakezelés
 • megrendelés teljesítése
 • bankkártyás fizetés
 • kapcsolattartás
 • hírlevél küldés

A rendelkezésünkre bocsátott adatok a következők lehetnek:

 • név
 • lakcím (megye, irányítószám, város, utca, házszám)
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • bankkártya adatok fizetéskor

Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a MAKASZ Kft. tájékoztatja az érintetteket az adott konkrét adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi a konkrét adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

Az Ön által megadott adatok mellett a MAKASZ Kft. külső partnerei által automatikus adatgyűjtő eszközökkel adatokat gyűjthet a MAKASZ webhelyeinek, webes alapú alkalmazásainak használata közben. A MAKASZ a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - közvetlen személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel a szolgáltatás testreszabása érdekében:

 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
 • a hozzáférés időpont adatai,
 • a HTTP válaszkód,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
 • a látogatás alatt forgalmazott adatok (bájtok) mennyisége,
 • a látogatás kezdeti időpontja és hossza,
 • a megtekintett oldalak adatai

személyes adatokat tartalmazó információk:

 • első kártyával történő bejelentkezés időpontja
 • bejelentkezések száma
 • rendeléskor IP cím

További információt a Cookie tájékoztató című részben talál.

Kiskorú gyermek személyes adatainak kezelése

A MyBaby Card Szolgáltatásunk során bizonyos esetekben szükségszerűen a gyermek személyes adatait kezeljük. Minden esetben a gyermek adatait a törvényes képviselő által megadott módon és feltételekkel kezeljük ezen adatokat.

A gyermekek személyes adatai különös védelemben részesülnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására alkalmazzuk, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja, továbbá a gyermekek személyes adatainak a közvetlenül a részükre nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtésére. A közvetlenül a gyermek részére nyújtott megelőzési és tanácsadási szolgáltatások esetében nincs szükség a szülői felügyelet gyakorlójának hozzájárulására.

Gyermekek személyes adatait csak az alábbi módon használjuk föl.

 • szülövel történő kommunikációra
 • automatizált döntéshozatali rendszerben nem szerepelnek
 • harmadik félnek csak és kizárólag előzetes hozzájárulás esetén adjuk át

A szolgáltatások megrendelésének feltételei

A szolgáltatások megrendelése elsődlegesen a honlapról, elektronikus űrlap beküldésével történik. Bizonyos esetekben a MAKASZ címére írott e-maillel, vagy postai úton írott megrendeléssel is megrendelhetők a szolgáltatások. Eseti jelleggel a honlapon található telefonszámon történő kapcsolatfelvétellel is van lehetőség ajánlatot kérni. A megrendelés feltétele, de nem elégséges feltétele a szolgáltatás teljesítésének. Ez alapján megkeresés és annak visszaigazolása nem jelentik, hogy a szerződést felek között létrejött.

Amennyiben a szolgáltatás megrendelése nem közvetlenül a honlapról, a rendelési űrlap beküldésével történik, a megrendelés után ajánlatot adunk, annak elfogadásával jön létre a megbízás. A megrendelő űrlap kitültése, mint megkeresés beküldése felhívásnak minősül ajánlattételre a Szolgáltató részére.

A kapott ajánlat elfogadásával megrendelő egyértelmű nyilatkozatának minősül a szolgáltatási szerződés létrejöttének tekintetében. A megrendelést követően a MAKASZ által megküldött díjbekérőben foglalt összeget teljesítése után szolgáltató a megrendelet szolgáltatás, vagy termék teljesítésére vonatkozó folyamatokat elindítja. (egyéb fizetési rendelkezés hiányában). A befizetett díjakról a számviteli törvénynek megfelelően számlát küldünk el a megrendelő által megadott számlázási címre. A díjfizetés részleteit a kiküldött ajánlat és a számla tartalmazza.

A megrendelő az előlegfizetéskor érvényben lévő ajánlat és szolgáltatás igénybevételére jogosult. A megbízási díj nem tartalmaz költségeket. Amennyiben a szolgáltatás nyújtásának a szolgáltató díján kívül egyéb költsége lenne, azt közöljük és a megrendelő köteles vállalni (pl. szakértői díj vagy útiköltség stb).

A honlapon „ingyenesként” feltüntetett, letölthető anyagok díjmentesen vehetők igénybe, azok további felhasználását eredeti tartalommal a MAKASZ, mint jogtulajdonos nem korlátozza.

JOGFENNTARTÁS: A Szolgáltató mint jogtulajdonos fenntartja a jogot arra nézve, hogy megtagadja a megrendelés teljesítését olyan esetekben, amely esetekben korábban esetleg negatív fizetési tapasztalat (nemfizetés, késedelmes fizetés, egyszeri vagy akár többszöri felszólítás után) állt fenn. Ebben az esetben a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt erről.

A MEGRENDELŐ HOZZÁJÁRULÁSA: A szolgáltatás természetéből adódóan a Megrendelő a megrendeléssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelő személyes adataihoz, esetlegesen üzleti titkaihoz, bizalmas információihoz hozzáférjen, az általa közölt mértékig. Enélkül a szolgáltatás szerződésszerűen nem teljesíthető. E hozzájárulással a Megrendelő nem járul hozzá ahhoz, hogy a Szolgáltató eltérő célra külön egyéb hozzájárulás nélkül adatait felhasználja vagy harmadik félnek továbbítsa.

TELJES SZERZŐI TERJEDELEM MEGTARTÁSA: A szolgáltató ezúton fenntartja a jogát arra is, hogy az általa közzétett anyagok, ötletgyűjtemények vagy pl. tesztívek sem egészben sem annak töredékében más fel nem használhatja. Szolgáltató szellemi tulajdona az üzletmenet során partnerekkel történő üzleti kommunikáció.

A MAKASZ Kft. a kimondottan nem előre meghatározott szabadon felhasználható szellemi tulajdonok tekintetében azok felhasználását minden egyéb esetben fenntarja. Azok felhasználáshoz hozzájárulást mindig írásban kell megtenni, a felhasználást megelőzően. A fizetendő szolgáltatási díjak nem tartalmazzák a szerzői tartalmak felhasználásának díját. Erre nézve a felek külön megállapodást kell, hogy kössenek. A jelen ÁSZF alapján a Szerző hozzájárulása - bármilyen nem várt esetleges értelmezési vita esetén – díjkötelesnek tekintendő.

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a MAKASZ az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A MAKASZ az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára - a jogszabályok által meghatározott esetek kivételével ill. az érintett előzetes hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A MAKASZ Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat az alábbi célokra használhatja fel:

 • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
 • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
 • vevői reklamációk kezelése,
 • megrendelések teljesítése.

A MAKASZ Kft. a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a MAKASZ Kft-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezel.

A MAKASZ kizárólag olyan folyamatok érdekében kezeli az Ön adatait, amely kártyájának legyártásához, a rendelések teljesítéséhez és a MAKASZ tagság biztosításához feltétlenül szükséges.

Egyéb a szolgáltatás nyújtásához szükséges és elégséges célokon kívűl a MAKASZ Kft. a személyes adatokat nem kezeli.

Hírlevél

A MAKASZ egyedi rendszerességgel hírlevél szolgáltatást alkalmaz. A hírlevélre a feliatkozás önkéntes. A hírlevélre való feliratkozás nem csak a szolgáltatást igénybevevő ügyfeleinknek biztosítot, hanem bárki számára.

A hírlevél minden esetben csak és kizárólag a MAKASZ Kft. szolgáltatási körébe tartozó releváns információkat tartalmaz. A hirleveleket a mindenkori ASZF szerint használjuk.

A MAKASZ Kft. minden esetben és folyamatosan ellenőrzi a hírlevélben elhelyezett hiperlinkek, hivatkozások helyességét.

Az adatok továbbítása

A MAKASZ Kft. a szolgáltatása keretében közvetlen kapcsolatban áll azon partnereivel, amelyek a felhasználó számára egyéb szolgáltatásokat nyújtanak. A kapcsolat során a felhesználó által rendelkezésre bocsájtott adatokat, személyes adatokat a MAKASZ partnerei számára továbbítja. A partnerek (kártya elfogadók) száma az üzletmenet sajátosságából adódóain folyamatosan változik. A MAKASZ Kft. web. oldalán folyamatosan közzéteszi azon partnerek listáját, amelyek szémára a felhasználó adatai továbbítva lettek. A MAKASZ szerződéseiben ezen partnerektől elvárja és folyamatosan ellenőrzi az általános adatvédelmi irányelvek alkalmazását és betartását.

Kártyája legyártásának céljából bizonyos adatait (név, kártyaszám, szervezet által történő rendelés esetén a szervezet neve) a MAKASZ továbbítja a kártyagyártásért felelős kártyagyártó partnernek:

A kártyagyártáshoz és kedvezményérvényesítéshez szükséges adattovábbítás mellett - amennyiben oldalunkon a bankkártyás fizetési módot választja -,

A Bankkártya használatakor a web-es felületen a technikailag integrált fizetés modul működik, amely az ügyfelet közvetlenül a banki szolgáltató K&H bank felé továbbítja. Ezen esetekben a MAKASZ semmilyen formában nem kezel személyes adatot, és nem kezel a banki hozzáféréshez szükséges kártya adatokat.

Adatkezelésben és feldolgozásban szerződéses partnereink

A MAKASZ Kft. a szolgáltatásai pontos teljesítése érdekében partneri kapcsolatban áll olyan vállalkozásokkal, amelyek az ügyfeleik által számunkra rendelkezésre bocsájtott adatok feldolgozásában és kezelésében együttműködnek. Ezen partnerekkel a MAKASZ Kft. adatkezlésre vonatkozó megállapodást alkalmaz, melynek részletei kitérnek az adatoka vonatkozó technikai biztonság feltételeire is. Az adatkezelés célja és jogalapja az a jogos érdek, hogy ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásokat az ASZF-ben meghatározott feltételekkel biztosítsa.

Azon partnerek akik az ügyfeleink adatait szerződéses megállapodás keretében kezelik:

 • MOL Nyrt
 • K&H Bank Zrt
 • Media City Kft
 • KIA Motors Hungary Kft
 • Líra Könyv Zrt
 • KeS Trade Kft
 • Office Depot Hungary Kft
 • Élet és Irodalom
 • Haszon Lapkiadó Kft
 • IDG Magyarország Kft
 • Jászsági Szuperinfó
 • OPEL Southeast Europe Kft
 • Central Médiacsoport Zrt
 • Ringier Axel Springer Magyarország Kft

Kártyája legyártásának céljából bizonyos adatait (név, kártyaszám, szervezet átlal történő rendelés esetén a szervezet neve) a MAKASZ továbbítja a kártyagyártásért felelős kártyagyártó partnernek:

 • ANY Biztonsági Nyomdra Nyrt.
 • Plasztikgyár Kft.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 5-ös cikke 1-es bekezdése alapján az adatokat a lehető legrövidebb ideig tároljuk. A személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg tagjaink között tudhatjuk Önt, tehát amíg aktív kártyával rendelkezik, illetve amíg törvényi kötelezettség, mit jogalap példáúl az általunk kiállított számlákat 8-ávig tárolni szükséges.

Az adatkezelés megszűnik:
Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. A MAKASZ Kft. fenntartja magának a jogot, hogy - a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges és a törvényi kötelezettség is megszűnt.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében cégünk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Cookie tájékoztató

A „cookie” egy kis adatfájl (a kiszolgáló és felhasználó között cserélt kisméretű adat), amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. A MAKASZ Kft. akkor küld cookie-kat, ha meglátogatja a webhelyünket vagy a hirdetésünket tartalmazó webhelyeket.

Amennyiben böngészője beállításai elfogadják a cookie-kat webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói élmény testre szabására. A cookie-kat általában egy munkamenet idejére érvényes, illetve „állandó” cookie-ként különböztetik meg. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, a webhely egyes funkcióit nem fogja tudni kényelmesen kezelni, és egyes weboldalak nem jelennek meg megfelelően.

A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás szakaszában tájékozódhat.

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva.

így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Mindezek mellett azonban felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos webhely funkciók, vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A MAKASZ által használt Cookie-k

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

Megadott személyes adatainak törlését az e-mail címen kérheti.

Tájékoztatás személyes adataival kapcsolatos jogairól

Az adatairól történő információadás azonosításhoz kötött, amelyet neve és kártyaszáma kombinációjával tehet meg.

Adatok Hozzáféréséhez jog

A MAKASZ egyéni megkeresés alapján tájékoztatást nyújt Önnek az Önről tárolt adatokról, Általános tájékoztatásra a MAKASZ nem kötelezett, de mindig törekszik -az eljárás rendjein keresztül- az ügyfél igényeinek kielégítésére.

Helyesbítéshez való jog

Ha az Ön adataiban – kivétel név - változás keletkezik vagy azok helytelenül kerültek eltárolásra, bejelentkezés után profil oldalán módosíthatja azokat. A jogosulatlan adatváltoztatás megelőzésének érdekében az elmentésről megerősítő e-mailt küldünk. Nevének helyesbítését és egyéb adatainak változtatását kérheti a +36 20-669-8100-es telefonszámon vagy a e-mail címen is.

Törléshez való jog

Adatai törlését kérheti +36 20-669-8100 – es telefonszámon vagy a e-mail címen.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben egyénileg (tehát nem cége vagy szakszervezete által) csatlakozott a MAKASZ rendszeréhez, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őriznünk a számlán szereplő személyes adatait. Bizonyos esetekben törvényi kötelezettség írja elő az adatot megőrzését. A törvényi megfelelősség teljesítése során történő adatkazelés jogalapja a vonatkozó törvényből származik.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti adatai kezelésének korlátozását, illetve zárolását. Korlátozás esetében Ön meghatározhatja azon eseteket, amelyekei az adat kezeléséi köréből kizár. Zárolás esetén az adatot megőrizzuk, de a szokásos üzlemenetünkbe már nem kapcsolódik.

Visszavonás joga

Amennyiben korábban hozzájárult adatai kezeléséhez, de saját döntése alapján szeretné visszavonni beleegyezését, megteheti profil oldalán, illetve kezdeményezheti azt e-mailben és telefonon is.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatai kezeléséhez való hozzájárulást visszavonja, kedvezményrendszerünket nem tudjuk biztosítani az Ön számára.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben elektronikus tájékoztatóinkkal, hírleveleinkkel, marketing anyagainkkal a tövábbiakban nem szeretne találkozni, bármikor kérheti adatai ilyen célú felhasználásának megszűntetését a +36 20-669-8100–es telefonszámon vagy a email címen.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van kérni, hogy adatait közvetlenül egy másik adatkezelő számára továbbítsuk. Ezt bármikor megteheti a +36 20-669-8100–es telefonszámon vagy a e-mail címen.

Jogorvoslat

A MAKASZ elkötelezett az adatok védelme szempontjából. A célok teljesülése érdekében külön adatvédelmi eljárásokat vezetett be az üzletmenetétbe. Külsős független cég biztosítja számára azon feladatok ellátását, amelyek ezen célok teljesülése elérhető.

Cégünk a jogorvoslat keretében soronkívűl áll ögyfelei rendelkezésére adatvédelmi partnerén keresztül.

Dimensa Kft. 1136 Budapest Radnóti Milós u. 2
tel: 0670 677-2119
mail:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hivatalánál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu